News 

ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสมัครงาน

-1
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นฟนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฎิบัติงานพัสดุ
368033500_127890953723948_171099698039346608_n
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการรัฐ์ศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ในวันที่ 14-15 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการรัฐ์ศาสตร์สัญจร...
368260502_798753598917533_2242933901457840613_n
รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษา)ภายใต้หัวข้อ ”คนรุ่นใหม่กับการเมืองมิติใหม่ :  ความหวังและความท้าทาย” ในโครงการ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 กันยายน ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษา)ภายใต้หัวข้อ...
368223973_797083615751198_4181576848609649736_n
รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางรัฐศาสตร์ ในโครงการ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 กันยายน ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางรัฐศาสตร์ ในโครงการ...

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top