News & Activities

ข่าวสารและภาพกิจกรรม

S__16392200
ภาพบรรยายกาศเสวนาหัวข้อ แรงงานข้ามชาติจังหวัดปัตตานี: โอกาส ความท้าทาย และระเด็นขับเคลื่อน
วันที่ 28 กันยายน 2566 คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับศูนย์สมุทรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและ...
Untitled-1
ภาพบบรยายกาศจากโครงการรัฐศาสตร์สัญจร ครั้งที่2 ณ สถานีบริการชุมชนเทพา
เมื่อวันที่ 14-15 กันยายนน 2566 ที่ผ่านมาคณะรัฐศาสาตร์...
66
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ"บุคลากรดีเด่น" ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านคณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “บุคลากรดีเด่น” ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่าน ———————– อาจารย์อสมา...
34
เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะรัฐศาตร์ได้ร่วมกันเดินทางเพื่อศึกษาดูงานในโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียนด่านชายแดนเบตง ด่านพรมแดนเบตง จังหวัดยะลา 
เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะรัฐศาตร์ในรายวิชา...
375980396_747588370713025_129629643433961844_n-1
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี มีโอกาสได้จัดการเรียนรู้แบบ Work Intergrated Learning ในรูปแบบ Experiential Learning ร่วมกับ Authentic Learning ที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จากสถานที่ทำงานจริง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี...
377698704_747979637340565_5567255976704329646_n
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์(ส่วนหนึ่ง) เข้าศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้พรรคการเมืองที่มีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาจากต้นตอย่างเป็นระบบทั้งโครงสร้าง
พรรคที่ส่วนตัวมองว่าเปรียบเสมือน “start up ทางการเมือง”...
P1112764
ภาพบรรยากาศสัมมนา ส่องนโยบายต่างประเทศของไทย ท่ามกลางกระแสเปลี่ยนผ่านทางการเมืองสู่การยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลก
เมื่อวันที่ 15 กันยายน นักศึกษาชั้ปีที่4 คณะรัฐศาสตร์...
P1111876
ภาพบรรยากาศงานเชิดชูเกียรติสิงห์น้ำเงิน ในโครงการ Benefit of mankind ณ หอประชุมชูเกียรติปิติเจริณกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กับงานเชิดชูเกียรติสิงห์น้ำเงิน...
5
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตผ่านระบบ AUN-ACTS และแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
Congratulations คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนัญชุดา...
P1111063-1
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหัวข้อ: 22ปี 9-11 เหตุการณ์เปลี่ยนโลก
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่...
375767088_1044698083199983_5308308195207006086_n
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในรายวิชา ชาติมหาอำนาจในการเมืองโลก ร่วมกันเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาถึงบทบาทของชาติมหาอำนาจในประเทศลาว
เมื่อวันที่ 7-11 กันยายน 2566 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในรายวิชา...
P1110421
ภาพบรรยากาศงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566 ของคณะรัฐศาสตร์
วันที่ 6 กันยายน 2566 คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดงาน ม.อ.วิชาการ...
P1110080
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ: ผ่าปัญหาประชาธิปไตยไทยสว.ควรมีต่อหรือพอแค่นี้
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 16.00 น. นักศึกษา...
P1110023
ภาพบรรยากาศสัมมนาวิชาการของนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ : เเนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเเบบเพื่อไทย “ทุนนิยมที่มีหัวใจ” VS เเบบก้าวไกล “รัฐสวัสดิการ”
วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 16.00 น. นักศึกษา...
373316837_805118468281046_5185296815751839955_n
คณะรัฐศาสตร์เข้าเยี่ยมชมองค์การสหประชาชาติ(UN) พร้อมรับฟังการบรรยายขอบเขตการทำงานของ UNESCAP
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 บุคลากรและนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์...
373656962_805944691531757_7882232795233298580_n
The 2nd Quad Student International Forum (QSIF 2023)
The 2nd Quad Student International Forum (QSIF 2023)...
355114813_758746912918202_4722443314714171762_n
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
น้องใหม่ Pol.Sci มาแล้ว!! งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...
358144998_770565181736375_8280480592021256364_n
ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Adab and Cultural Sciences, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สิทยาเขตปัตตานี...
357527913_764492502344329_6999320272849989590_n
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับหนึ่งประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศอับดับหนึ่งประเภทสวยงาม คณะรัฐศาสตร์...
362661336_781580140634879_3185680505988157605_n
ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเวทีคุณภาพ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.
ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเวทีคุณภาพ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ...

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top