News & Activities

ข่าวสารและภาพกิจกรรม

430900767_926933006099591_2800125780243304473_n
โครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "แนวคิดอุมมะฮ์กับการประยุกต์ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"
ด้วยงานวิจัย ร่วมกับงานบริการวิชาการ จัดโครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน...
Artboard-1-copy-5
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2567
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประเภท...
434316622_937578741486530_6675044344524680396_n-1
เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยรองประธานกรมความร่วมมือและประสานงาน (Turkish Cooperation and Coordination Agency: TIKA) และคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์ศึกษาตุรกี
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 H.E.Serap Ersoy เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย...
434682471_940455458080679_9118543263858899396_n
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่คว้ารางวัล ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับรางวัล...
P1139552
ภาพบรรยากาศบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management) เพื่อแลกเปลี่ยนการใช้งาน"ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)"
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ...
432743984_934941275298764_1601813806177827471_n
ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายราตรีสีบลู ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
คืนวันที่ 27 มีนาตม 25567 กับคืนส่งท้ายราตรีสีบลู ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐภาพบรรยากาศยามเย็มริมแม่น้ำกับงานเลี้ยงปัจฉิมนักศึกษา...
434301893_730324629246501_6159135745275683891_n
คณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรมละศิลอดเดือนรอมฎอนร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าคณะรัฐศาสตร์
เย็นวันนี้ (27 มีนาคม 2567) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
P1129099
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะรัฐศาสตร์
ภาพบรรยากาศ วันที่ 20 มีนาคม 2567 การจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่...
2567
แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง ที่ได้รับรางวัลประเภท นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปััตานี...
2567
แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ที่ได้รับรางวลประเภท นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปััตานี...
431313794_926886746104217_2131953325490527383_n
โครงการสังเกตการณ์เลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย
𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟒: 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭’𝐬 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧...
431408172_925461039580121_4903310944373846950_n
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2567
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี...
431013244_925457822913776_5187354315399110527_n
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน กับการแข่งขัน Thailand Open Masters Games 4th 
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง...
P1128998
ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์
ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ...
DSC00893
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนโยบายสังคม และรางวัล 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐕𝐨𝐭𝐞
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล...
428236642_912996750826550_5045402798808394385_n-1
คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหารเข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต...
428231124_912464770879748_8454205070373848801_n-1
คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต...
426606638_911197234339835_1964365868995422086_n-1
ทีมบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 เข้าแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทย ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมบริหารและ
วันนี้ที่ 12 ก.พ.67 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต...
426449264_908358031290422_5935692328345919400_n
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ประจำปี 2567
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ประจำปี...
422814107_899649665494592_5286366898731155304_n
ร่วมต้อนรับคณะทีมผู้บริหาร จากคณะศึกษาศาสตร์ (ชุดใหม่) และหารือประเด็นการร่วมมือทางวิชาการ
ในวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. คณะรัฐศาสตร์...
1 2 3 4 5 6

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top